FAKTA NELŽOU. LIDÉ ANO.


Home | Campaigns | Resources | News | Contact Us

Toggle Contrast

Michael Jackson: Otec, zpěvák, tanečník, humanitární aktivista....ANO ! Ale Pedofil?!  Wade Robson a James Safechuck by Vás rádi donutili, aby jste jejich příběhu uvěřili. Ale co je pravda? Než Michaela odsoudíte, prosím věnujte chvilku k tomu aby jste se dozvěděli některá pravdivá fakta, místo pohádek které jste možná v minulosti zaslechli.

Rádi bychom Vás upozornili, že tým MJInnocent bezvýhradně podporuje oběti všech typů zneužití, včetně sexuálního zneužívání dětí. Je proto velmi důležité, aby se oběti cítili v bezpečí a mohli tak přijít s vážnými tvrzeními. Rovněž však podporujeme zásadu, že osoba obviněna ze zločinu má právo být považována za nevinnou, dokud nebude prokázána jejich vina.

Věříme, že obvinění vznešená proti Michaelovi Jacksonovi jsou nepravdivá a zde vysvětlíme proč.

Věděli jste, že...

1. Wade Robson a James Safechuck, že oba přísahali, že jejich vztah s Jacksonem nikdy nebyl nevhodný ani sexuální. Robson byl podrobně Vyslýchán během trestního řízení Michaela Jacksona v roce 2005 a opakovaně popíral jakékoli nevhodné chování Michaela Jacksona.

2. V roce 2011, Robson ukončil svou roli jako režisér ve filmu Step Up4 a byl odmítnut jako hlavní choreograf v show Cirque du Soleil Michaela Jacksona. Po tomto odmítnutí, si náhle uvědomil, že byl zneužíván.

3. Předchozí verze Robsonova příběhu uvádějí, že se svými tvrzeními nepřišel dříve, protože se styděl. Toto tvrzení však bylo později změněno. Tvrdil, že  vzpomínky na zneužívání potlačil, ale poté, co se zhroutil, vyplavaly napovrch. Robsonova současná verze je, že vždy věděl, co se událo, ale neuvědomil si, že by na tomto činu bylo něco špatného, a  tvrdí, že mu Michael Jackson řekl, že musí lhát o všem, co dělali, jinak půjdou oba do vězení. Robson byl také vystaven podrobnému výslechu pod přísahou u Michaela Jacksonova soudního řízení ohledně sexuálního zneužívání v roce 2005.

4. Robson se začal nejprve zajímat o napsání knihy ale protože byl neúspěšný. Podal žalobu o několik stovek milionů dolarů u civilního soudu vůči majetku Michaela Jacksona

5. Tato obvinění byla učiněna poté, co Michael Jackson zemřel. Zákon v současné době nechrání zesnulého před nepravdivými a poškozujícími pomluvami. Proto, Robson a Safechuck nemalým způsobem špiní jeho jméno a i celé Jacksonovi rodiny, bez obavy právních následků.

 • + CTETE DALE +
  6. Ve svém soudním procesu Safechuck tvrdí, si pouze uvědomil, že byl obětí sexuálního zneužití až poté, když Robson podal multi milionovou žalobu proti Michaelovi Jacksonovi. Nicméně v dokumentárním filmu Safechuck tvrdí, že se svými obviněními  svěřil své matce již na začátku roku 2005. Jeho matka  řekla, že tančila, když slyšela, že Micheal Jackson zemřel v roce 2009.

  7. Safechuck si najal stejné právníky jako Robson a podal žalobu vůči Michaelovi Jacksonovi majetku.

  8. Robson a Safechuck se domáhají ve svých soudních sporech o stovky miliónů dolarů a jak poukázal Michael Jackson Estate, mají proto stovky miliónů důvodů ke lžím.

  9. Během těchto soudních sporů Robson byl opakovaně chycen při lžích a zatajování důkazů nejen u soudu, ale i od svých vlastních právníků a soudce  prohlásil “Žádný racionálně myslící člověk by nemohl věřit Robsonově čestnému prohlášení”.

  10. Safechuck také lhal během jeho soudního řízení. Poskytoval data, kdy údajně došlo ke zneužití, ale tyto skutečnosti byly u soudu prokázány jako nepravdivé. Například, Michael Jackson nebyl se Safechuckem na mnoha uvedených datech.

  11. Zatím čtyři různé soudní spory selhaly, ale pokračují v prosazování svých nároků a apelují na odvolání jejich soudních sporů.

  12. Dan Reed, režisér dokumentárního filmu ´Leaving Neverland’, několikrát přiznal, že nechtěl hovořit s nikým, kdo by mohl  zdiskreditovat příběh, který chtěl říct. Zároveň také neučinil žádná opatření, aby určil věrohodnost tvrzení Robsona a také Safechucka. Neposkytl žádné důkazy, místo toho věřil křivým slovům a obviněním Robsona a Safechucka, kteři jsou soudem prokázanými lháři. Je naprosto zřejmé, že záměrem tohoto filmu je, představit si Michaela Jacksona jako pedofila, aniž by se zmínil o jakýchkoli důkazech Jacksonovi viny.  Bez odkazu na spoustu důkazů, které prokazují Michaelovu nevinu, Michaela Jacksona právní zastupitelé jeho majetku nabídli tuto evidenci poskytnout.

  13. V „dokumentu“ Robson navrhuje, že Michael Jackson zneužil dalšího ze svých přátel, Bretta Barnese.Barnesovi nikdy nebyla poskytnuta příležitost zúčastnit se tohoto dokumentu nebo komentovat tvrzení o něm. On vehementně popírá, že byl někdy zneužíván Michaelem Jacksonem a dodnes tvrdí, že Michael Jackson byl jedním z nejlepších přátel, co kdy měl.   Advokáti Bretta Barnesa hrozí, že budou žalovat HBO, pokud neodstraní všechny odkazy na Bretta Barnese z tohoto dokumentu.

  14. Michael Jackson byl vyšetřován nejen policií a agenturami na ochranu dětí, ale byl také tajně vyšetřován FBI po dobu 10 let. Veřejně dostupná zpráva FBI dospěla k závěru, že neexistují žádné důkazy o nějakém protiprávním jednání na straně Michaela Jacksona. Přečtěte si FBI zprávu ZDE.

Výše uvedené skutečnosti jsou pouhým začátkem mnoha nesrovnalostí, rozporů a přímých lží, které jsou řečeny o Michaelovi Jacksonovi, všechny jsou médií zcela ignorovány. K tomuto příběhu je tu mnohem více faktů a jakmile jsou pravdivá fakta hole předložena, je úplně jasné, že jedinou obětí je Michael Jackson.

Zde je několik užitečných odkazů, pokud chcete o něco více usilovat a dozvědět se pravdu.

Pro podporu našich budoucích kampaní navštivte:

Darujte na MJINNOCENT kampaň

Taj Jackson (synovec Michaela Jacksona) momentálně produkuje dokumentární film, který má konečně představit světu pravdu za všemi tvrzeními proti jeho strýci. Další informace naleznete zde:

Taj Jackson's Go Fund Me

Version 1.0


Created and supported by the Truth. Facts. Logic. UK Team 2019.

Cookies | Contact Us